Over

 

 

Een stukje achtergrond informatie.

 

Water is misschien wel de meest bijzondere stof op aarde. Het heeft eigenschappen die nog bij geen enkele andere stof zijn gevonden. Zo is water de enige stof die lichter wordt als het bevriest. IJs blijft drijven op water. Dat is waar we gebruik van maken als we water vitaliseren. Onder de microscoop blijkt water in zijn structuur sterk te reageren op de trilling van andere stoffen, ook de trilling die elektronische straling afgeeft. Als we het water vitaliseren.

 

 

Door de natuur te bestuderen kwam Fytaleize tot de conclusie dat water een levende entiteit is; “behandel water als een levend lichaam; het moet ademen, bewegen en voeding (mineralen) tot zich nemen Leidingwater heeft een lange rechte weg afgelegd voordat wij het uit de kraan tappen. Ook heeft het nog allerlei chemische reinigingsprocessen ondergaan. Hierbij verliest het zijn energetische waarde.

Maar wat blijkt? Als water kan stromen zoals het wil, zo ontdekte Fytaleize, krijgt het zijn natuurlijke levenskracht weer terug. 'Vitaal water draagt bij aan een gezond, fit en vitaal lichaam'. Om leidingwater weer 'levend' te maken. Door de wervelende beweging regenereert het water en krijgt daardoor zijn oorspronkelijke levensopbouwende krachten terug.

 

Een stukje natuurkunde.

 

De stoffen methaan en ammoniak zijn qua moleculegewicht ongeveer gelijk aan water. Hun moleculestructuur echter is symmetrisch en hebben daarom geen dipolen (onbalans van het molecuul). De moleculen maken geen verbinding met andere moleculen omdat ze in balans zijn. Water echter is niet symmetrisch en maakt wel de verbinding met andere watermoleculen. Dit komt omdat ze wel een dipool hebben. Doordat de 2 h+ ionen niet helemaal op 1 lijn liggen met het O2- ion, de kant waar de h+ionen aan het O molecuul vastzitten blijft enigszins + en de kant waar het O atoom zit blijft -. Het gevolg is dat andere watermoleculen die ook een dipool zijn zich hiermee gaan clusteren. De negatieve zijde van het ene watermolecuul hecht zich aan de positieve zijde van het volgende watermolecuul. (Andere stoffen met een moleculegewicht ongeveer gelijk aan water zijn gassen bijvoorbeeld methaan CH4 en ammoniak NH3).

 

Je bent wat je eet en drinkt.

 

Doordat ons lichaam voor een groot deel uit water bestaat, dat zich in al onze cellen uitwaaiert, zijn we extreem gevoelig voor het water dat we binnen krijgen. Dat komt via drinkwater, maar ook via vochtrijk voedsel. Het is daarom zo belangrijk dat we gezond voedsel nemen en vooral, goed, dus gevitaliseerd water drinken.

De structuur van water

Het drinkwater dat we in Nederland hebben, is aanzienlijk beter dan in veel andere delen van de wereld. Tegelijk kan het nog sterk verbeterd worden. Uit foto's blijkt dat de mineralen in ons drinkwater veelal geklonterd zijn en in hoekige vormen georganiseerd zijn.Filteren maakt daarom het water niet vitaal, gevitaliseerd water wel.

 

Waar worden de vitalisers geplaatst?

 

Onze Fytaleize Amare worden in uw filtersysteem geplaatst. De vitaliser voegt niets toe aan het water, maar plaatst de moleculen in hun natuurlijke vorm. Daardoor wordt het weer "als gletsjerwater". Dat merkt u aan de smaak en de zachtheid.

 

 

COPYRIGHT © | ALL RIGHTS RESERVED

PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS